Blog

Sprawdź najnowsze na blogu

Nawet do
600 €
odszkodowania

Chcesz uzyskać odszkodowanie ? Zadzwoń

Co zrobić gdy przewoźnik odmawia wypłaty odszkodowania?

Odwołano Twój lot lub nastąpiło jego znaczne opóźnienie więc postanowiłeś zgłosić roszczenie. Wypełniłeś formularz internetowy i w odpowiedzi otrzymujesz odmowę wypłaty odszkodowania. Co zrobić?

Przede wszystkim zapamiętać, że wstępna odmowa linii lotniczej nie przesądza sprawy!
W takiej sytuacji, a najlepiej już wcześniej, należy zgłosić się do profesjonalisty, który skieruje oficjalne wezwanie do zapłaty. Wówczas przewoźnik będzie zmuszony wyczerpująco uzasadnić odmowę, a korespondencja może stanowić dowód w dalszym postępowaniu.

Niejednokrotnie linie lotnicze odmawiają wypłaty odszkodowania powołując się bezzasadnie na wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności. Wówczas osoba, która posiada szczegółową wiedzę w tym zakresie jest w stanie podnieść odpowiednie argumenty ukazujące, że rzeczywiście takie okoliczności nie zaszły.

W konsekwencji odmowy, poszkodowany ma prawo wybrać dalszą drogę: pozasądowe postępowanie mediacyjne przed Rzecznikiem Praw Pasażera czy proces cywilny przed sądem powszechnym.

Oba rozwiązania mają zarówno zalety jak i wady.

Postępowanie mediacyjne może się odbyć wyłącznie za zgodą drugiej strony. Wszczynane jest na wniosek strony, który składamy drogą elektroniczną lub w wersji papierowej. We wniosku wskazujemy strony sporu, rodzaj postępowania oraz dokładnie określone żądanie. W załączeniu należy przesłać wszelkie dokumenty, którą będą potwierdzeniem przedstawionych okoliczności. Postępowanie takie jest zupełnie bezpłatne i powinno się zakończyć w ciągu 90 dni.
Jednakże nikt nie może zagwarantować poszkodowanemu pomyślnego zakończenia mediacji, a w konsekwencji postępowanie sadowe może stać się koniecznością.

W przypadki skierowania sprawy na drogę sadową od razu po odmowie przewoźnika, przede wszystkim ponosimy koszt opłaty od pozwu, której wysokość zależy od kwoty roszczenia. Ponadto, jesteśmy zmuszeni ponieść koszty sądowe, w tym koszty zastępstwa procesowego. Dodatkowo, procesy takie niejednokrotnie trwają znacznie dłużej niż byśmy tego chcieli. Jednakże, jest to bardziej skuteczna droga, nie wymagająca współpracy ze strony linii lotniczych i daje lepszą gwarancję pozytywnego zakończenia sporu.

Nieważne, którą z tych dróg chciałbyś obrać, pamiętaj, że połowa sukcesu to profesjonalista, który dobrze poprowadzi Twoją sprawę!