Blog

Sprawdź najnowsze na blogu

Nawet do
600 €
odszkodowania

Chcesz uzyskać odszkodowanie ? Zadzwoń

Czy w przypadku podróży poza kraje UE jesteś chroniony?

Podstawowym dokumentem gwarantującym podróżującym odszkodowanie za odwołanie, opóźnienie lotu czy niewpuszczenie na pokład samolotu jest Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. Przedstawione są tam wszelkie informacje potrzebne do zdecydowania czy mamy możliwość zgłoszenia roszczenia o wypłatę odszkodowania.

O ile stosowanie w państwach członkowskich nie pozostawia wątpliwości, o tyle mogą się one pojawić w przypadku podróży do państw, które nie należą do Unii Europejskiej.

Zgodnie z artykułem 3 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia, odszkodowanie należy Ci się, jeśli:
1) odlatujesz z lotniska znajdującego się na terenie państwa członkowskiego UE i lądujesz w państwie członkowskim

2) odlatujesz z lotniska znajdującego się na terenie państwa członkowskiego UE i lądujesz w państwie trzecim

3) odlatujesz z lotniska znajdującego się w państwie, które nie należy do UE i lądujesz w państwie członkowskim, jeśli przewoźnik jest przewoźnikiem wspólnotowym (chyba, że otrzymałeś korzyści lub odszkodowanie w państwie trzecim).

Odszkodowanie Ci się nie należy, w przypadku gdy:
1) odlatujesz z państwa trzeciego i lądujesz w państwie trzecim
2) odlatujesz z państwa trzeciego i lądujesz w Państwie Członkowskim- jeśli przewoźnik nie jest przewoźnikiem wspólnotowym.

Przewoźnik wspólnotowy, to taki, który posiada licencję działalności wydaną przez Państwo Członkowskie, a więc jest to po prostu linia, który powstała i funkcjonuje w państwie należącym do Unii Europejskiej.

Oczywiście, aby otrzymać odszkodowanie trzeba spełnić również inne przesłanki, takie jak ponad 3- godzinne opóźnienie czy odwołanie lotu w okresie krótszym niż 14 dni przed odlotem.