FAQ

Dowiedz się więcej

Nawet do
600 €
odszkodowania

Chcesz uzyskać odszkodowanie ? Zadzwoń

 • Czy odszkodowanie przysługuje bez względu na długość opóźnienia ?

  Nie każde opóźnienie uprawnia do ubiegania się o odszkodowanie od linii lotniczych. Podstawę do dochodzenia swoich roszczeń stanowi opóźnienie większe niż 3 godziny, a w przypadku krótszych obowiązkiem przewoźnika jest zapewnienie odpowiedniej opieki pasażerom w postaci, np. darmowych napoi, posiłków, możliwości kontaktu czy noclegu w hotelu.

 • Czy linia lotnicza odpowiada za każde opóźnienie, bez względu na jego przyczynę ?

  Rekompensata nie przysługuje pasażerowi, jeżeli opóźnienie wylotu wynikło z przyczyn wyjątkowych, niezależnych od przewoźnika, np. warunki meteorologiczne, usterki techniczne samolotów, strajki czy nieprzewidziane zakłócenia wynikające z niestabilności politycznej.

 • Czy o odszkodowanie można się starać tylko w przypadku opóźnionego lotu czy również gdy lot zostanie całkowicie odwołany ?

  Odszkodowanie przysługuje zarówno w przypadku opóźnienia lotu jak i jego odwołania. W przypadku całkowitego odwołania rejsu podróżujący może domagać się zwrotu kosztów biletu lub przekierowania go na inny lot. Ma także prawo do odszkodowania, jednakże kluczową kwestią jest ustalenie z jakim wyprzedzeniem linia lotnicza poinformowała swoich pasażerów o odwołaniu lotu.

 • Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie w przypadku lotu z przesiadką ?

  W przypadku lotów łączonych miejscem docelowym jest miejsce lądowania ostatniego lotu. Nie ma znaczenia, na jakim etapie podróży doszło do opóźnienia – odszkodowanie przysługuje Ci, gdy Twój samolot w miejscu docelowym wylądował co najmniej 3 godziny później.

 • Jakie dokumenty muszę przedstawić, aby domagać się odszkodowania ?

  Obowiązkiem podróżującego, który ubiega się o odszkodowanie, jest udowodnienie, że posiadał rezerwację na dany lot i planowo stawił się do odprawy pasażerskiej w porcie lotniczym. Takim dokumentem może być karta pokładowa.

 • Od czego zależy wysokość odszkodowania ?

  Wysokość odszkodowania zależy od odległości pomiędzy miejscem wylotu, a docelowym miejscem lądowania. Jego kwota może wynieść:

  • 250 euro (w przypadku lotów do 1500 km),
  • 400 euro (loty na dystansie 1500–3500 km)
  • 600 euro (loty dłuższe niż 3500 km)
 • Czy w przypadku lotu z małym dzieckiem, dziecku też przysługuje odszkodowanie ?

  Tak, rodzic bądź opiekun prawny w imieniu małoletniego dziecka może domagać się wypłaty odszkodowania.

 • Czy każda odmowa przyjęcia na pokład samolotu uprawnia do odszkodowania ?

  O odszkodowania mogą ubiegać się pasażerowie, którzy punktualnie stawili się w miejscu odprawy. Świadczenie nie przysługuje w momencie spóźnienia się pasażera na odprawę, a także w przypadku racjonalnie uzasadnionej odmowy, spowodowanej np. względami zdrowotnymi, bezpieczeństwa czy posiadaniem niewłaściwych dokumentów podróży.