Blog

Sprawdź najnowsze na blogu

Nawet do
600 €
odszkodowania

Chcesz uzyskać odszkodowanie ? Zadzwoń

Ile czasu mam na walkę z przewoźnikiem? Termin przedawnienia roszczeń o odszkodowanie lotnicze.

Okazuje się, że ta kwestia została rozstrzygnięta w Polsce dopiero dzięki uchwale Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2017 r. (sygn. akt III CZP 111/16) – „Roszczenie o odszkodowanie przewidziane w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz.U. UE. L. 2004.46.1), przedawnia się w terminie rocznym na podstawie art. 778 k.c.”

Zgodnie z powyższym pasażerowie w Polsce mają jedynie rok, aby dochodzić swoich roszczeń w związku z zakłóconym lotem. Bieg okresu przedawnienia rozpoczyna się w dniu, w którym planowo miał odbyć się lot. Nie wystarczy jednak skontaktować się z przewoźnikiem, by przerwać bieg tego terminu. Jedynym skutecznym sposobem na przerwanie biegu okresu przedawnienia jest wkroczenie na drogę sądową.

Pod tym względem Polska wypada najgorzej wśród państw Unii Europejskiej. 3-letni termin przedawnienia roszczeń obowiązuje pasażerów podróżujących liniami ze Szwecji, Norwegii, Danii, Austrii, Chorwacji, Finlandii, Niemiec, Estonii, Portugalii, Rumunii, Rosji czy Ukrainy. W Bułgarii, Grecji czy Hiszpanii okres ten upływa po 5 latach, a w Irlandii, Wielkiej Brytanii czy na Cyprze nawet po 6.

Warto jednak pamiętać, że roczny termin przedawnienia ma zastosowanie wyłącznie do przewoźników zarejestrowanych na terenie Polski, np. LOT, Enter Air.

Nie pozwól, by odszkodowanie przeleciało Ci koło nosa – zgłoś się do nas już dziś!