Blog

Sprawdź najnowsze na blogu

Nawet do
600 €
odszkodowania

Chcesz uzyskać odszkodowanie ? Zadzwoń

Kiedy nie przysługuje mi odszkodowanie za opóźniony, odwołany lot bądź w przypadku odmowy wpuszczenia na pokład?

W niektórych sytuacjach niekoniecznie może przysługiwać Ci odszkodowanie za zakłócony lot.

W przypadku odwołania lotu pasażer nie może ubiegać się o odszkodowanie jeśli:

  1. został o tym powiadomiony przynajmniej dwa tygodnie przed planowaną datą odlotu;
  2. zaproponowano mu optymalne warunki podróży – zbliżone do pierwotnego planu podróży.

Podróżny powinien otrzymać informację o odwołanym locie od 14 do 7 dni przed planowanym odlotem. Według nowej, zaproponowanej przez przewoźnika trasy ma wyruszyć maksymalnie dwie godziny po czasie początkowo zakładanym, a do miejsca docelowego musi dotrzeć na najwyżej cztery godziny później.
Jeśli zaś o odwołanym locie przewoźnik poinformuje mniej niż 7 dni przed planowanym wylotem, alternatywny lot powinien rozpoczynać się nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu, a na miejsce musisz dotrzeć najpóźniej dwie godziny później, niż zakładał pierwotny plan podróży.

Tzw. „nadzwyczajne okoliczności” również wyłączają odpowiedzialność odszkodowawczą przewoźnika w przypadku odwołania bądź opóźnienia lotu.
Są to wszystkie zdarzenia, którym przewoźnik nie jest w stanie zapobiec mimo podjęcia wszelkich starań i uruchomienia dostępnych środków. Do tej kategorii zalicza się złe warunki atmosferyczne, sytuacja polityczna czy względy bezpieczeństwa.

Jeżeli odmówiono Ci wstępu do samolotu z innych przyczyn niż tzw. overbooking – gdy spóźnisz się na odprawę, nie będziesz miał odpowiednich dokumentów podróży, albo kiedy odmowa zostanie racjonalnie uzasadniona względami zdrowotnymi czy bezpieczeństwa, także nie należy Ci się odszkodowanie.

W przypadku zakłóceń podróży z innych przyczyn, niż wymienione wyżej, może przysługiwać Ci 250, 400, a nawet 600EUR odszkodowania! Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę, a wynagrodzenie pobierzemy tylko wtedy, gdy uzyskamy od przewoźnika należne środki.