Blog

Sprawdź najnowsze na blogu

Nawet do
600 €
odszkodowania

Chcesz uzyskać odszkodowanie ? Zadzwoń

Strajk personelu lotniska a strajk pracowników linii lotniczej.

Strajki na lotniskach są dość powszechnym problemem w ostatnich latach, dlatego warto wiedzieć, jakie prawa Ci przysługują w sytuacji opóźnienia bądź odwołania lotu.

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r., do okoliczności nadzwyczajnych, powodujących wyłączenie odpowiedzialności przewoźnika za szkodę pasażera, należą również „strajki mające wpływ na działalność przewoźnika”.

Jednakże na przestrzeni lat powstał problem dotyczący zastosowania powyższej regulacji, w sytuacjach gdy osobami strajkującymi byli pracownicy linii lotniczych, a nie lotniska. Przewoźnicy często powoływali się na powyższą przesłankę niezależnie od tego kto strajkował.

Sprawa ta została ostatecznie rozwiązana wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 2018 roku, w którym wskazano, że przewoźnik musi ponosić odpowiedzialność za swoich pracowników. Tym bardziej ma to znaczenie, gdy strajk był zapowiadany, można było się go spodziewać bądź jest wywołany działaniem podmiotów kierujących liniami lotniczymi. Głównym wnioskiem z wskazanego wyroku, jest to że przewoźnik musi ponosić odpowiedzialność za działania swoich pracowników.

W celu zweryfikowania, czy zachodzi przesłanka odpowiedzialności przewoźnika, należy przede wszystkim sprecyzować, kim były osoby strajkujące. W przypadku, gdy byli to piloci, personel pokładowy czy personel techniczny zatrudniony przez linię lotniczą, przysługuje Ci odszkodowanie.