Twoje prawa

Zobacz co Tobie przysługuje

Nawet do
600 €
odszkodowania

Chcesz uzyskać odszkodowanie ? Zadzwoń

Jakiej wysokości odszkodowanie mogę uzyskać ?

250 Euro

Loty o długości do 1 500 km

400 Euro

Loty na terenie  Unii Europejskiej dłuższe niż 1 500 km oraz inne loty o długości od 1 500 do 3 500 km ( w sytuacji gdy każde z lotnisk – zarówno port startu jak i port lądowania – znajduje się na ternie Unii Europejskiej)

600 Euro

Inne loty dłuższe niż 3 500 km (w sytuacji gdy przynajmniej jedno z lotnisk – port startu lub port lądowania – znajduje się poza terenem Unii Europejskiej)

Jaka jest podstawa prawna dochodzenia odszkodowań przez FlyCover?

Podstawą prawną świadczonych przez nas usług są przepisy międzynarodowego prawa lotniczego oraz prawa Unii Europejskiej, w szczególności przepisy Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r.,  ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku  odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające  rozporządzenie (EWG) nr 295/91.

Warto również pamiętać, że oprócz odszkodowania w formie pieniężnej, po upływie określonego w przepisach czasu opóźnienia lotu, pasażer ma prawo domagać się od przewoźnika się przysługujących mu świadczeń  (telefon,posiłek, napoje,  nocleg, transport do miejsca zakwaterowania). Świadczenia tego można domagać się, gdy opóźnienie wyniesie:

  •  2 godziny albo więcej – dotyczy lotów do 1500 km;
  •  3 lub więcej godzin – dotyczy lotów wewnątrz Unii Europejskiej lub innych lotów o długości pomiędzy 1500 a 3500 km;
  • 4 lub więcej godzin – w przypadku lotów o odległości ponad 3500 km poza terytorium Unii Europejskiej.

W sytuacji  gdy opóźnienie samolotu wyniesie ponad 5 godzin, pasażer, który zdecydował się nie zrezygnować z usługi przewoźnika, może domagać się zwrotu kosztów biletu oraz zapewnienia transportu do miejsca, z którego rozpoczął on swoją podróż.

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie, napisz do nas: kontakt@flycover.pl

Odpowiemy tak szybko jak tylko będzie to możliwe.